Се повеќе Македонци се селат во оваа држава: Работникот бира кога ќе дојде на работа и од каде ќе работи

636

Секое утро, милиони луѓе поминуваат десетици километри за да стигнат на работа во најголемите светски градови и на крајот од денот се враќаат дома. Можноста работите да се одвиваат поинаку за многумина претставува неостварлив сон. Но, во Финска тоа е реалност.

Финска е со години наназад на чело според флексибилноста која ја имаат вработените на своите работни места. Од средината на 90-тите, Законот за работно време им овозможува на Финците самостојно да го организираат својот работен ден со тоа што би започнале или завршиле три часа порано или подооцна.

Оттогаш, флексибилноста како да стана дел од културата. Според едно глобално истражување спроведено во 2011 година, 9 од 10 фински компании на своите вработени им нудат флексибилно работно време.

Во 2020 година нов закон за поголема флексибилност
Новиот закон кој стапува на сила на почетокот на 2020 година, ќе ја направи 40-часовната работна недела уште пофлексибилна.