Импресум

Уредник:

Димитар Младеновски

 

Редакција:

Николче Атанасов

Ивана Петровска

 

мејл: pressmkvesti@gmail.com