Луѓето со оваа крвна група имаат најслаб имунитет: Треба да внимаваат заради ова заболување

2811

Постоењето на крвните групи А, АБ, Б и О е одредено според разликите во антигените во обвивката околу црвените крвни ќелии.

Доколку пациент со крвна група А прими крв од крвна група Б ќе дојде до нејзино одбивање што може да предизвика згрутчување на крвта или смртен случај.

Пациентите со крвна група АБ можат да примаат крв и од крвната група А и од крвната група Б затоа што ги имаат и едните и другите антитела во себе.

Крвната група О може да прима крв само од својата група затоа што другите антитела ѝ недостасуваат.

Крвната крупа А е послаба од другите затоа што се дошло до заклучок дека крвните групи Б и О се отпорни на маларија.

loading...