Часовникот се поместува час наназад

132

Летното сметање на времето во 2020 година се завршува на 25 октомври во 3 часот, така што со поместување за еден час наназад времето во 3 часот се смета како 2 часот.

Одлуката за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2020 година е објавена во „Службен весник на Република Македонија„ број 79” од 26.03.2020 година.