За Задушница повеќе автобуси кон гробиштата Бутел

267

По повод верскиот празник Задушница, утре, петок (1.03.2019 година) и во сабота (2.03.2019 година), на редовните линии 59 (Карпош 3-Кучевишка бара/Гробишта Бутел), 59А (Ново Лисиче-Гробишта Бутел) и 59Б (Кисела Вода-Гробишта Бутел) ќе сообраќаат дополнителен број автобуси, соопшти ЈСП Скопје.

ВОЗЕН РЕД-1.03.2019 година, петок.

Дополнителни автобуси (термини) на линија 59

Од Карпош: 9 ч, 10.30 ч, 12 ч, 13.30 ч, 15 ч.
Од Гробишта Бутел: 9.45 ч, 11.15 ч, 12.45 ч, 14.15 ч, 15.45 ч.

Редовни автобуси (термини)

Линија 59
Од Карпош: 6.20 ч, 7 ч, 7.50 ч, 8.30 ч, 9.20 ч, 10.10 ч, 10.50 ч, 11.50 ч, 12.25 ч, 13.20 ч, 14.05 ч, 15.05 ч, 16 ч, 16.45 ч, 18.15 ч.
Од Кучевишка бара (Гробишта Бутел): 5.15 ч, 6.15 ч, 7.05 ч, 7.45 ч, 8.35 ч, 9.20 ч, 10.05 ч, 11 ч, 11.35 ч, 12.35 ч, 13.10 ч, 14.05 ч, 15.05 ч, 15.50 ч, 17.30 ч, 19.05 ч.

Линија 59А
Од Ново Лисиче: 8.25 ч, 9.20 ч, 10.50 ч, 11.10 ч, 12.20 ч, 13.50 ч, 15.20 ч.
Од Гробишта Бутел: 10.05 ч, 10.30 ч, 11.35 ч, 13.05 ч, 13.25 ч, 14.35 ч, 16.05 ч.

Линија 59Б
Од Кисела Вода: 9.10 ч, 9.50 ч, 10.40 ч, 12.10 ч, 12.40 ч, 13.40 ч, 15.10 ч.
Од Гробишта Бутел: 9.10 ч, 9.55 ч, 11.25 ч, 11.55 ч, 12.55 ч, 14.25 ч, 15.55 ч.

ВОЗЕН РЕД-2.03.2019 година, САБОТА

Дополнителни автобуси (термини) на линија 59

Од Карпош 3: 7 ч, 8.10 ч, 8.35 ч, 9.40 ч, 10.05 ч, 11.10 ч, 11.35 ч, 12.40 ч
Од Гробишта Бутел: 7.45 ч, 8.55 ч, 9.20 ч, 10.25 ч, 10.45 ч, 11.55 ч, 12.20 ч, 13.25 ч.

Редовни автобуси (термини)

Линија 59
Од Карпош 3: 6.20 ч, 7.50 ч, 9.20 ч, 10.50 ч, 12.20 ч, 13.50 ч, 15.20 ч, 16.50 ч, 18.15 ч.
Од Кучевишка бара (Гробишта Бутел): 5.35 ч, 7.05 ч, 8.35 ч, 10.05 ч, 11.35 ч, 13.05 ч, 14.35 ч, 16.05 ч, 17.30 ч, 19.05 ч.

Линија 59А
Од Ново Лисиче: 7.10 ч, 7.40 ч, 8.25 ч, 8.40 ч, 9.10 ч, 10.10 ч, 10.40 ч, 11.10 ч, 11.40 ч, 12.10 ч.
Од Гробишта Бутел: 7.55 ч, 8.25 ч, 9.25 ч, 9.55 ч, 10.30 ч, 10.55 ч, 11.25 ч, 12.25 ч, 12.55 ч, 13.25 ч.

Линија 59Б
Од Кисела Вода: 7.10 ч, 8.50 ч, 9.50 ч, 10.30 ч, 12.10 ч, 12.40 ч.
ОД Гробишта Бутел: 8 ч, 9.10 ч, 9.40 ч, 11.20 ч, 11.55 ч, 13 ч.