„Изброј до 15 пред да ја заколеш жена ти“ – совет во учебник по македонски за шесто одделение

79
„Изброј до 15 пред да ја заколеш жена ти“ – ова е совет во учебник по македонски за шесто одделение.

Во текст насловен „Три добри совети“ пишува:

„По некое време селанецот се скарал со жена си и дигнал секира да ја заколе, но веднаш се сетил на советот: Кога ќе се налутиш, изброј до петнаесет, па после да го извршиш тоа што си намислил“.