Еве зошто Косово вреди двапати повеќе од Србија

176

Од 14 август 2000 година УНМИК го презеде управувањето со “Трепча” во Косово и Метохија и од тогаш делува во две правни животни средини, како две правни лица, што само по себе подразбира тежок статус.

Во организациска смисла, претпријатието е етнички поделено на Трепча Север и Трепча Југ. Северот го сочинуваат рудници и флотација Лепосавиќ, рудниците Црнац и Бело брдо, површинскиот коп Копориш, Металургија на олово Звечан (топилница за олово, рафинеријата на олово, преработка на аку-отпад, транспорт на стоки …). Во рамките на “Трепча Југ”, каде управуваат и работат Албанците, се наоѓаат рудниците Стари трг, Ајвалија, Кишница, Ново Брдо, флотација Први тунел и Кишница, потоа, во Косовска Митровица, Металургија цинк, Хемиската индустрија и Фабрика за акумулатори.

Од 1995 година, надвор од “Трепче” се Фабриката за индустриски батерии Пеќ, “Фамипа” Призрен и “Фапол” Подујево.

Додека во останатиот дел на Србија јаглен има за наредните 35 години, на Косово го има за уште 16 века. Ако се знае дека американските експерти проценуваат дека резервите на косовскиот јаглен вредат петсто милијарди долари не е ни чудо зошто оваа област е толку интересна на мултинационалните компании кои се борат за што подобра позиција во оваа област.