Скопската полиција казнува несовесни пешаци (ФОТО)

664

На една од улиците каде што пешаците најчесто го прекршуваат правилото за преминување на улициата, денеска активно работи скопската полиција. Пешаци се казнуваат кај главната зграда на поштата.

Оваа точка, како и улицата кај Зелен пазар, е место каде што пешаците прават најмногу прекршоци. Поради немањето на пешачки премин, тие најчесто брзо ја претрчуваат улицата кај преминот, доведувајќи се и себе и останатите учесници во сообраќајот во опасност.

Фото: Република