КОГА ЖЕНА ТИ РАБОТИ ОД ДОМА, А ТИ БЕЗ ФУДБАЛ 1 МЕСЕЦ

235

Само кога би имало фудбал да се гледа, карантинот би бил многу поолеснат, опуштен и драгоцен.