Како да бидеш идиот со многу пари и малку памет

62