Бесплатни обуки за невработените лица за Б, Ц и Д категорија

433

Во 2019 година по барање на невработените лица, освен досегашните основни обуки за ИТ вештини, за првпат АВРМ ќе спроведе обуки за напредни ИТ вештини, напредни степени на странски јазици и други обуки за кои има интерес.

Покрај тоа, обезбедени се финансиски средства за обуките за невработени лица за Б, Ц и Д категорија за возачи, но се чека одлуката од Второстепениот управен суд по поднесената жалба за изборот на економски оператор од страна на останатите оператори.

За МИА, директортката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска истакна дека по добивањето на одлуката ќе се знае дали ќе се распише нов тендер за избор на нов оператор или ќе продолжи постапката со сегашниот економски оператор.

Во секој случај, таа нагласи дека финансиски средства се обезбедени за оваа година и истите ќе преминат во реализација во наредната година.