(ВИДЕО) Прекрасна изведба на “Овчеполско Оро” на Ансамбл Македонија

130

ПОгледнете ја оваа прекрасна изведба на овчеполско оро, од страна на Ансамбл Македонија.