Канада бара работници – објавена е и висината на платите

161

Во провинцијата Алберта потребни се работници, а просечната плата во земјата се движи помеѓу 3.000 и 3.700 евра месечно. Домаќините и чистачите имаат најниска плата, околу 1.600 евра. Кадрите кои работат во областа на транспортот земаат околу 2.200 евра месечно, а оние кои се занимаваат со услужни активности имаат околу 100 евра повеќе од нив.

Графичките дизајнери заработуваат околу 2.600 евра месечно, а адвокатите околу 2.750 евра. Во здравството, просечната месечна плата е 3.400 евра. Се разбира, ова е просек што вклучува лекари, техничари, медицински сестри и друг персонал. Меѓутоа, ако работите како стоматолог, можете да заработите од 85.000 до 130.000 евра годишно.

Луѓето кои изнајмуваат и продаваат недвижнини заработуваат околу 3.600 евра месечно, како и сметководителите. Просечната месечна плата во областа на осигурувањето е околу 4.000 евра, а инженерите и банкарите заработуваат 4.400 евра.