Секоја жена би посакала маж како Милан: Купил две гробни места, едно за идната сопругата другото гробно место за него

61

Милен им прави проблеми на селските власти, ни помалку, ни повеќе, во врска со гробните места на селските гробишта.

Милен си запоседнал и веќе уредил седум парцели на селските гробишта за четири гробни места. Проблемот е што дома тие се тројца – тој и неговите родители. Четвртото, вели, дека е за неговата сопруга. Е тука настанува фрката – бидејќи Милен не е женет. Вели дека гробното место го чува за жената со којашто ќе се ожени. Внимателен и грижлив човек.