Изберете го лицето од сликата кое ви делува посреќно: Тест кој открива сè за начинот на кој функционирате

91

Во науката постои теорија позната како „теорија на доминација на левата или десната хемисфера на мозокот“. Според овој концепт, секоја хемисфера е одговорна за одреден вид активност – левата хемисфера е одговорна за логика, а десната за креативност.

Кај некои луѓе е доминантна левата, а кај некои десната хемисфера. Лицата со доминантна лева хемисфера се попрактични и рационални, а погледот кон нештата им е пообјективен. Спротивно на тоа, лицата со доминантна десна хемисфера на мозокот повеќе ѝ веруваат на својата интуиција и имаат креативен поглед кон нештата.

Познатиот невробиолог Бруно Дубоук вели дека левата хемисфера на мозокот е одговорна за акции на десната страна од нашето тело, а десната за акции на левата страна. Од таа причина, левораките често имаат доминантна десна хемисфера, се покреативни и повеќе свртени кон уметноста.

Дали сакате да дознаете која хемисфера доминира кај вас? Внимателно погледнете ја сликата и одредете кое лице ви делува посреќно.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Лице А

Ако го одбравте лицето А, најверојтно кај вас доминира левата хемисфера на мозокот. Тоа значи дека имате аналитички ум, многу рационален и практичен пристап кон животот и кон другите. Ве контролира вашиот ум, а не вашето срце.

Кон работите гледате исклучиво од логички аспект и имате развиено критичко мислење.

Лице Б

Ако ја одбравте сликата под Б, тогаш сте навистина креативна личност, само витално треба да се изразите преку креативноста или на некој друг начин. Меѓутоа, често сте прилично субјективни.

Имате бујна фантазија и постојано се обидувате да смислите или создадете нешто ново.