Вработените во супермаркетот ја обвиниле надарената девојката дека краде, а нема ни џебови

137

Единствениот начин да докаже дека не краде е да покаже што има под блузата.