Четириесет фотографии од Охрид од 1913 година кои досега не сте ги виделе

114

Објавено од Гокхан Каратаг: Една година откако Турција го изгуби Охрид – 1913 година