Никнува нова скопска населба на местото на касарната „Илинден“

660

Дали Скопје ќе добие една нова населба?

Откако Општина Карпош го усвои новиот ДУП, повторно актуелно стана прашањето, дали ќе се изгради нова скопска населба на местото на касарната “Илинден”. Станува збор за место кое е од ЈНА. За оваа место претходно никој не бил заинтересиран.

Од Општина Карпош наведуваат дека со никнување на оваа нова населба ќе се намали теретот за градење и општина ќе почне да се проширува кон периферијата.

Во новата населба е предивено да бидат изградени згради, деловни простории, училиште и објекти за потребите на Министерството за одбрана.