РЕСПЕКТ ЗА ФИРМАТА КОЈА НЕ ТРПИ ОБРАЗИ ОД ЃОН

121

Оваа фирма примила cv со името Северна Македонија, па им испратила порака на апликантите.