Започнува зимската наплата на паркирањето

61

Првиот ден на октомври секоја година јавното претпријатие Градски паркинг го менува работното време за кое се плаќа паркирањето на локациите со кои тоа управува. Така од денеска зоните А, Б и Ц ќе се плаќа за паркирање секој работен ден од 7 до 21 часот а во сабота до 14 часот, додека за зоната Д (Аеродром и болница 8-ми септември) работното време ќе трае од понеделник до сабота од 7 до 23 часот.

Исклучок се зоните Д62, Ц80 и Ц81 (Зоолошка градина, град Скопје и тениски клуб АБЦ) каде паркирањето ќе се наплатува само од понеделник до петок од 7 до 21 часот. Распоредот на зоните, цените и дозволеното времетраење на паркирањето остануваат непроменети.