ВИДЕО Македонија на History Channel како – Macedonia.

771
По научните истражувања, добиените резултати и објавените научни трудови, геоглифот во Канда, Овче Поле веќе е дел од светските свети места со посебни феномени, и чека разумно разоткривање на она што се наоѓа длабоко под него, без да се оштети формата на тумбата и контурите вцртани на нејзиното плато. Пред неколку седмици ова свето место беше дел и од листата на светски геоглифи во емисијата Ancient Aliens на History Channel.

За ова место научниот тим на Super Brain Research Group за прв пат во историјата на човештвото објави научен труд во меѓународната литература во кој се споменува можен гроб на Александар Македонски.