Словенија и Швајцарија го запреа воведувањето на 5G мрежата поради штетност за здравјето на луѓето

341

Министерот Боштјан Коритник ја образложил оваа одлука со констатацијата дека „сомнежите за штетноста на 5G технологијата се оправдани.

Овој потег е нов чекор во зачувувањето на здравјето и природата во Словенија, која е првата земја во светот која со Устав ја заштити водата, како човеково право и јавно добро, и со тоа ги обезбеди нејзините извори на вода за пиење да останат национално добро,  како најважен стратешки ресурс.”, рече Коритник.

Неодамна и Швајцарија го одложи воведувањето на  5G технологијата, по бројните протести во текот на минатата година од граѓаните загрижени за своето здравје .