Поевтино до кредит – продолжува падот на каматите

1128

Каматите за кредитите паднале за речиси половина процент за една година. Граѓаните продолжуваат да се задолжуваат, просечниот Македонец на банките им должи 1.122 евра.

Годишен пад на каматите за 0.42 процентни поени

Вкупните камати се намалиле за 0.42 процентни поени за една година. Анализите на Народната Банка (НБРМ) покажуваат дека во март 2018-та просечната каматна стапка била 6.09{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c} додека во март 2017-та изнесувала 5.67{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}.

Каматите за корпоративниот сектор во март во просек изнесувале 5.03{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}, додека за домаќинствата биле 6.35{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}.

Истовремено деловните банки извршиле и надолна корекција на каматите што тие ги плаќаат за вложените депозити, во март годинава просечната стапка изнесувала 1.48{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c} додека во март лани таа била 1.65{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}.

Каматите и за кредитите и за депозитите имаат тенденција на постојано намалување изминативе неколку години. Така во првиот квартал од 2015-та каматната стапка за кредитите во просек изнесувала 7.0{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}, во 2016-та 6.5{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}, во 2017-та 6.1{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}, а во 2018-та 5.7{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}. За депозитите просечната каматна стапка во 2015-та била 2.4{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}, во 2016-та 1.9{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}, во 2017-та 1.7{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c} и во 2018-та 1.5{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}.

Ваквите трендови се должат пред се и на сигналите на НБРМ која во неколку наврати ја намалуваше основната каматна стапка.

Највисоки камати во Бразил и Малави, најниски во Јапонија и Швајцарија

Ако се спореди со светот, Македонија е некаде на средина во однос на висината на каматните стапки.

Според Global Economy највисока камата за кредит плаќаат жителите на Бразил, фантастични 52.1{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}. Следуваат Малави и Аргентина со 44.11{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c} односно 31.23{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}.

Најниски камати имаат Јапонија, Швајцарија и Канада со 1.04{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}, 2.65{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c} и 2.70{a6b2531da383e2815cbde0383cf5be6fe33325c5a4b26092640bf7c84d117a3c}.

12 милиони евра месечно само од камати!