„ИГРАЈ КАЗИНО ВО ЖИВО И ПОБЕДИ”- НОВА НАГРАДНА ИГРА НА 2WIN.MK

338

На задоволство на играчите на единствената легална платформа за интернет игри на среќа во земјава- 2win.mk, Видеолотарија Kасинос Австрија ја најавува најновата наградна игра „ИГРАЈ КАЗИНО ВО ЖИВО И ПОБЕДИ” со многу парични и стокови награди.

Најновата убава информација која Видеолотарија ја споделува со играчите на единствената легална платформа за интернет игри на среќа во земјава- 2win.mk, се однесува на најновата наградна игра  „ИГРАЈ КАЗИНО ВО ЖИВО И ПОБЕДИ”.  Играта почнува денес 16.08.2022 година, а ќе трае  до 15.10.2022 година, вклучувајќи го и 15.10.2022 година, заклучно до 23:59 часот.

Наградната игра ќе се изведува на единствената легална платформа за интернет игри на среќа во земјава- 2win.mk во категорија на Казино во живо игрите на среќа.

 

Во текот на наградната игра „ИГРАЈ КАЗИНО ВО ЖИВО И ПОБЕДИ” ќе се доделат вкупно 40 награди од кои 16 се стокови награди, а 24 се парични награди. Наградите ќе се доделуваат во  две кола, во следните периоди на времетраење:

 

Коло Почеток Крај
I коло 16.08.2022 00:00 часот 15.09.2022 23:59 часот
II коло 16.09.2022 00:00 часот 15.10.2022 23:59 часот

 

Наградната игра е достапна само за државјани на Република Северна Македонија, кои имаат право на учество во интернет игрите на среќа согласно важечката законска регулатива. Секој учесник во наградната игра може да учествува само по еднаш во извлекувањата по кола.

 

Правилата за наградната игра ИГРАЈ КАЗИНО ВО ЖИВО И ПОБЕДИсе објавени на играчката платформа 2win.mk.

 

#ИграјЗаЗабава #ИграјОдговорно #ИГРАЈ КАЗИНО ВО ЖИВО И ПОБЕДИ