Апелација му ја укина пресудата на Панчевски за мобинг

699

Апелациониот суд ја укина првостепената пресуда против поранешниот претседател на кривичниот суд, Владимир Панчевски, по тужбата за мобинг што против него ја поднесе Горан Стаменковски, поранешен раководител на одделот за човечки ресурси во Судот, а актуелен советник на премиерот Зоран Заев.

Во одлуката на Апелациониот суд се наведува дека пресудата е нејасна, неразбирлива и не содржи доволно образложени причини за решителни факти од кои се раководел првостепениот суд. Исто така, во одлуката стои дека основан е и жалбениот навод на тужениот Панчевски за погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба.

Стаменковски минатата година го тужеше Панчевски за мобинг. Според него, експретседателот на Судот го деградирал затоа што бил учесник на протестите на шарена револуција во 2016 година. „Поради ваквото однесување на тужениот, тужителот претрпел промени во насока на хиперсензитивност, зголемена анксиозност, снижено расположение и ослабена толеранција.. Пријавува немир, чувство на лутина…Вака наведените промени се од реактивен карактер, а резултат на продолжителни стресни настани и околности во склоп на работната средина“, пишува во одлуката на Апелациониот суд.

На вака утврдената фактичка состојба, стои во одлуката, првостепениот суд прифаќа дека во горенавадените преземени дејствија тужениот и неговото однесување психички го вознемирил тужителот Горан Стаменковски со што му го повредил достоинството, интегритетот, угледот и честа и кај истиот предизвикал чувство на страв, непријатност и пониженост чија крајна цел е престанок на работен однос.

„Меѓутоа, по наоѓање на овој суд, не е јасно од каде првостепениот суд заклучува дека горенавадените дејствија претставуваат елементи на психичко вознемирување согласно со Законот за заштита од вознемирување на работното место“, пишува во одлуката на Апелација. Со ова, предметот се враќа на повторно судење во Основниот суд Скопје 2.